Människan har förmåga till konstant självläkning. Vår livskraft och ursprungliga hälsa finns alltid tillgänglig, hela livet igenom!

Vad är KranioSakral Terapi?

KranioSakral terapi (KS) / CranioSacral Therapy (eng) är en internationellt etablerad terapiform som utvecklats ur Osteopatin av Dr. William G Sutherland (1873-1954). Hans upptäckt var att livskraften uttrycks som vågrörelser i all levande vävnad.

Vår hjärna och ryggmärg flyter i cerebrospinalvätska ("ryggmärgsvätska"), från kraniet/huvudet, till sacrum/korsbenet, som är ett slutet vätskesystem. Här kan man med mycket lätt beröring följa dessa rörelser som även existerar i hela vår kropp.

Ohälsa existerar när det uppstår hinder i det fria flödet, t ex vid stress, sjukdom och trauma, som ger en påverkan såväl fysiskt som emotionellt.

Vid Kraniosakral behandling arbetar terapeuten med sina händer och med mycket lätt och mjukt tryck på kroppen, assisteras klientens hela system till självkorrigering och hälsa. Kroppen ges möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser så en djup läkning kan ske och vävnad kan hitta tillbaka till sin originalrörelse.

Behandling kan ske med Biomekanisk Kraniosakral terapi eller Biodynamisk Kraniosakral terapi, som är en mer utvecklad form av behandling som öppnar upp för djupare och mer omfattande läkeprocesser.

I våra liv möter vi utmaningar i form av fysiska törnar och emotionell stress. Kroppen reagerar med det sympatiska nervsystemet och kroppens vävnader drar ihop sig för att förbereda sig på att "fly eller fäkta". Ibland varar dessa utmaningar under en längre tid eller så kan de vara extra starka, som vid chockartade upplevelser, vävnaderna kan då bli kvar i detta samandragana stresstillstånd. I vävnaderna finns receptorer som via nerverna skickar signaler till hjärnan att allt inte är som det ska. Alla har denna form av restriktioner i kroppen i olika grad, många utan att märka eller påverkas av dem. Det är när påfrestningarna blir för många eller stannar kvar för länge som kroppen börjar larma och sjukdomskänslor uppstår. De kan visa sig fysiskt på olika sätt till exempel som mag- och tarmproblematik, rygg-, nack- och diffus smärta eller migrän. Eller visa sig i mer emotionella uttryck som depression, ångest och trötthet. Ofta hänger de ihop med varandra, eftersom vi är komplexa varelser.

Varje KranioSakral behandling är alltid individuellt utformad beroende på person och behov. Många upplever stressreduktion och bättre sömn efter behandling.

Forskning

Det finns en hel del internationell forskning gjord. Bland annat har i USA och England medicinsk forskning visat att denna terapiform har mycket god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. I USA används KranioSakral terapi parallellt med skolmedicinska behandlingsmetoder för att uppnå önskat resultat. Privata sjukförsäkringsbolag kräver ofta att man använder KranioSakral terapi när allt annat inom skolmedicin och alternativmedicinska behandlingsmetoder inte gett önskat resultat.  På flera håll är den integrerad i den allmänna sjukvården. I USA kan en läkare remittera en klient till en KranioSakral terapeut före exempelvis en omfattande operation. För att på så sätt sträva efter en skonsammare behandling med mindre risk för komplikationer för klienten och mindre kostnader för både klient, sjukvård och samhälle.

KranioSakralterapi har sitt ursprung i USA och under 1900-talet utvecklades den i USA och England, sedan har den skonsamma KranioSakral terapin spritt sig vidare till Tyskland, Schweiz, Spanien, Italien, Danmark, Ryssland, Sir Lanka, ja listan kan göras lång. I Sverige räknas den som komplementär medicin, även om det inom vissa områden börjar byggas broar. Det har gjorts svensk forskning på området, ett samarbete mellan Bröderna Tranbergs Institut, där jag är utbildad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås samt 3 primärvårdsområden.